Šta je novo u predškolskom odgoju i obrazovanju u KS-u?

Fena
Šta je novo u predškolskom odgoju i obrazovanju u KS-u?
Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku o pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje kojima se propisuju uvjeti za rad predškolskih ustanova i drugih ustanova koje se bave predškolskim odgojem i obrazovanjem.

Ovim standardima definiraju se organizacione forme predškolskih ustanova u zavisnosti od programa i to za djecu od šest mjeseci do navršene treće godine života, za djecu od navršene treće godine života do obaveznog uključivanja djece u predškolsko obrazovanje do polaska u osnovnu školu.

Također, defiiniran je rad sa djecom sa posebnim potrebama, kao i rad sa djecom bez roditeljskog staranja.

Precizno su propisani prostorni uvjeti za život i boravak djece u predškolskoj ustanovi, obavezno posjedovanje odgojno didaktičkih sredstava te literatura u stručnim bibliotekama.

U dijelu koji uređuje broj djece po odgojnim grupama došlo je do izmjena brojnog stanja djece po grupama uzrasta od 6 mjeseci do 3 godine života, na način da je predviđeno uvođenje nove grupe od 6 mjeseci do jedne godine života (boravak djece u vrtićima od 6 mjeseci je propisano Zakonom).

Propisan je minimalan, optimalan i maksimalan broj djece u ovoj grupi, te u skladu sa tim i predloženo rješenje brojnog stanja za grupe uzrasta 1 do 2 godine, 2 do 3 godine i mješovita grupa od 6 mjeseci do 3 godine života, pri čemu je predložen manji maksimalan broj djece u grupama od 2 do 3 godine i za mješovitu grupu.

Ovim dokumentom je propisan broj odgajatelja i medicinskih sestara po svim grupama te je preciziran broj stručnih saradnika u predškolskoj ustanovi (pedagog-psiholog, pedagog, psiholog, defektolog, socijalni radnik i drugi stručni saradnici), kao i profil i stručna sprema spomenutih stručnih saradnika.

Umjesto dosadašnjeg rješenja da za grupu iste starosti ili mješovitu grupu (1 do 3 godine) za cjelodnevni boravak (8-10 sati) bude uposlen 1 radnik za optimalan broj djece, te za poludnevni boravak djece istog ili mješovitog uzrasta – poludnevni boravak u trajanju od 3-4-5 sati 1 radnik, Vlada je prihvatila prijedlog Komisije koja je pripremala ovaj materijal da se ubuduće upošljavaju 2 radnika po odgojnoj grupi (odgajatelj i medicinska sestra ili dvije medicinske sestre za odgojne grupe od 6 mjeseci do 3 godine, te 2 odgajatelja za odgojne grupe starije od 3 godine za cjelodnevni boravak do 11 sati, smatrajući trenutno rješenje nepravilno postavljenim jer neposredni odgojno-obrazovni rad odgajatelja po starim standardima je 6 sati rada sa djecom, te se time cjelodnevni boravak u trajanju od 11 sati prema trenutnom rješenju ne može realizirati sa jednim izvršiocem.

U praksi, predloženo rješenje Komisije, neće prouzrokovati povećanje broja izvršilaca odnosno novo upošljavanje, te će rezultirati produženjem radnog vremena rada vrtića, odnosno dužine trajanja cjelodnevnog boravka kako je predloženo, a što je stalno prisutan zahtjev lokalne zajednice i osnivača.

Također, propisan je stručni profil odgajatelja, što dosadašnjim Standardom nije bilo propisano, kao i profil medicinske sestre.

Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

/ Najčitanije

/ Povezano

/ Najnovije