Sarajevo / Senat: Neprihvatljiva zakonska rješenja koja dovode u pitanje autonomiju UNSA

27. 07. 2017. u 13:59:00 Fena

Shares: 1

Senat Univerziteta u Sarajevu je danas na vanrednoj sjednici nakon duže rasprave o Prijedlogu zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, koji bi trebao biti predmet odlučivanja na sljedećem zasjedanju Skupštine Kantona Sarajevo, zakazanom za 31. juli, izglasao stavove o prijedlogu tog zakona.

Senat UNSA smatra da je ovaj prijedlog zakona o visokom obrazovanju neprihvatljiv za Univerzitet u Sarajevu, imajući u vidu zagarantirane akademske slobode, akademsku samoupravu i autonomiju.

Univerzitet smatra neprihvatljivim sva zakonska rješenja koja dovode u pitanje autonomiju Univerziteta u pogledu njegovog osnovnog, temeljnog, zagarantiranog i autonomnog prava na sva akademska pitanja (kreiranje i donošenje nastavnih planova i programa, studijskih programa, ciklusa studija i drugo.

Ovaj univerzitet insistira i na osiguravanju punog pravnog subjektiviteta i kontinuiteta njegovih organizacionih jedinica imajući u vidu dugogodišnju tradiciju rada i postojanja i njihov značaj u društvu. Ističući da ponuđena rješenja u zakonu, po kojima bi se trebalo riješiti pitanje pravnog subjektiviteta, ne omogućavaju integracijske procese Univerziteta, nego vode isključivo ka centralizaciji Univerziteta, što je nedopustivo i na kraju neprovodivo u praksi.

Stav Senata UNSA je i da je neprihvatljivo rješenje iz Prijedloga teksta Zakona kojim se Upravnom odboru daje pravo da razrješava rektora/dekana/direktora iako mu to ne bi smjelo biti u nadležnosti. Univerzitet u Sarajevu smatra da je jezgro autonomije Univerziteta institucionalna autonomija njegovih tijela, što podrazumijeva da je razrješavanje rektora/dekana/direktora u isključivoj nadležnosti onih tijela koja su ih i birala.

Kada je riječ o prelasku Univerziteta na trezor stav Senata je da prihvata sve jasne i precizne postupke prelaska na univerzitetski trezor. Međutim, Univerzitet upozorava i izražava zabrinutost da su ponuđena rješenja za uspostavljanje trezorskog poslovanja nedorečena, neprecizna i nejasna, te da njihova realizacija ne bi bila provodiva u praksi i dovela bi u pitanje funkcioniranje Univerziteta, posebno imajući u vidu međunarodne projekte i uključenost Univerziteta u Sarajevu u europski prostor visokog obrazovanja.

Također, kako je navedeno, za realizaciju ponuđenih rješenja integracije Univerziteta u Sarajevu nije predviđen realan rok, što može dovesti do apsolutne paralize rada i razvoja Univerziteta. 

Na raspravi je istaknuto i da ponuđeni prijedlog zakona od 19. jula nije prošao proceduru donošenja u skladu s Ustavom i zakonima Kantona Sarajevo, te kao takav bi, u najmanju ruku, trebao biti vraćen u fazu nacrta da bi se akademskoj zajednici omogućilo aktivno učešće u kreaciji rješenja.

NEMA KOMENTARA