Sarajlije i večeras udišu otrove: Pročitajte preporuku koja je objavljena za građane

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

***

***

Ne rade ...

....nista na rjesavanju problema, a vazduh smrdi na plastiku?!!! Pa kazni lozionicare sto nas truju iz domacinstava!!!

Maska

Možel se maska nositi ?

Imam rjesenje

Nek se vrate u mjesto prebivalista svi koji su poslije 95.godine doselili. Odma ce biti manje vozila,manje lozenja...

Salihamidzic

Niko ne smije da kaze da je ovo krivica nasih sugradana iz favela oko Sarajeva. Naprave trospratne kuce sa 100 kvadrata. To ne moze zagrijat nuklearna elektrana.

/ Najnovije