Sarajevo: Obilježena 30. godišnjica odbrane naselja heroja

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ratko Mladic

Mrtav b a l i j a = DOOBAR b a l i ja

*//*

Mrtav b a l i j a = DOOBAR b a l i ja ka Ratko Mladic _____Oooo Pampers đenerale.. Zato mu se valjda i kćerka samoupokojila... I to pištoljem koji je đeneral dobio za uspomenu... Kažu da se sada đeneral momentalno us ere kada pomisli da je pored toliko zločina i vlastu kćer natjerao na onaj svijet.. Strašno jbte

SEREM ti se OCU u USTA a ti mi SUPAK OLIZI

_____Oooo Pampers đenerale.. Zato mu se valjda i kćerka samoupokojila... I to pištoljem koji je đeneral dobio za uspomenu... Kažu da se sada đeneral momentalno us ere kada pomisli da je pored toliko zločina i vlastu kćer natjerao na onaj svijet.. Strašno jbte ka *//*

/*/

ka SEREM ti se OCU ****** a ti mi SUPAK OLIZI Možeš misliti kako je bilo toj jadnoj djevojci kada se odlučila na tako nešto... I to očevim pištoljem... Sigurno je bila preteška "slava" prezimena koje je nosila...- Sve se u životu vraća, sigurno ćeš se tog sjetiti kada budeš svoje najmilije u grob spuštao... Baš kao usranko đeneral...

/ Najnovije