Izdvojeno 1,5 miliona KM / Počinje gradnja sportske dvorane u školi u Dobroševićima

08. 09. 2017. u 11:32:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 0

Nakon izgradnje i stavljanja u funkciju novog dijela škole u Dobroševićima, koja odnedavno nosi ime „Mustafa Busuladžić“, uskoro bi trebala početi i izgradnja sportske dvorane u ovoj školi.

Općina Novi Grad Sarajevo provela je proceduru javne nabavke, a sa izabranim izvođačem radova firmom G.D. konstrukcije d.o.o. Mostar potpisan je ugovor o izvođenju radova.

U ovogodišnjem budžetu Općine i Kantona planirana su sredstva za početak gradnje dvorane, nakon čije izgradnje će ova škola biti jedna od najboljih u Kantonu Sarajevo. Ona pokriva više od polovine teritorije općine Novi Grad, jer joj gravitiraju velike mjesne zajednice Dobroševići i Reljevo.

Općina Novi Grad Sarajevo i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo iz ovogodišnjeg su budžeta izdvojili po 300.000 konvertibilnih maraka za početak ovog projekta.

Škola u Dobroševićima godinama je imala problem nedostatka prostora, zbog čega se nastava odvijala u tri smjene. Izgradnjom novog dijela škole, koji je stavljen u funkciju prošle godine riješen je problem nedostatka prostora za odvijanje nastavnog procesa. Međutim, škola od svog osnivanja do danas nikada nije imala salu za tjelesni odgoj, pa su učenici i nastavno osoblje prinuđeni časove tjelesnog odgoja obavljati u školskom holu ili na igralištu. Izgradnjom sportske sale konačno će imati uslove za sportske aktivnosti i časove tjelesnog odgoja.

Projekat će se realizirati kroz dvije kalendarske godine, prvom fazom predviđeno je da se urade svi građevinsko-zanatski, kao i fini unutrašnji radovi, dok će se u drugoj fazi vršiti opremanje objekta.

Ukupna površina sale sa pratećim sadržajima iznosit će oko 720 metara kvadratnih, a prema projektantskoj procjeni koštat će oko 1,5 miliona konvertibilnih maraka.

Dvorana će se graditi na mjestu sadašnjeg igrališta.

NEMA KOMENTARA