Projekti / Općina Novi Grad obnavlja rasvjetu na 26 velikih parkinga

03. 09. 2019. u 15:41:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 10

Općina Novi Grad Sarajevo započela je realizaciju projekta obnove i modernizacije rasvjete na parkinzima na svom području, gdje će stara i dotrajala rasvjeta biti zamijenjena modernom led tehnologijom koja troši manje električne energije, a istovremeno daje bolji efekat osvjetljenja, te ima duži vijek trajanja od standardne.

Potpuno nova rasvjeta u ovoj godini će biti postavljena na 26 velikih parkinga za šta je iz općinskog budžeta osigurano 335.000 KM, dok je u narednoj godini planirana zamjena rasvjete i na preostalim parkinzima, saopćeno je iz Općine Novi Grad

Radovi su počeli u C fazi Alipašinog Polja, gdje izvođač radova Konzorcij SES d.o.o. i STEP d.d. Sarajevo vrše uklanjanje stubova stare rasvjete i vrše postavljanje, odnosno betoniranje novih stubova nakon čega će se vršiti ugradnja LED rasvjetnih tjela.  

Rasvjeta će biti obnovljena na 23 lokacije, u mjesnim zajednicama Staro Hrasno, Čengić Vila, Otoka, Aneks, Alipašino Polje B-1 i B-2, Alipašino Polje C-1 i C-2, Saraj - Polje, Dobrinja A, Dobrinja C, Dobrinja D. Time će biti osvijetljeno oko 40 posto parking prostora u Novom Gradu.

Inače, rasvjeta na parkinzima nije mijenjana 30 - 40 godina, te je većina parkinga jako loše ili nije nikako osvijetljena, tako da će se na pojedinim lokacijama raditi zamjena rasvjetnih tijela, povećanje visine stubova, te zamjena stubova, a radovima su obuhvaćeni najveći parking prostori. 

Ovim projektom poboljšat će se osvjetljenost parking prostora, što je bitno zbog same sigurnosti vozila, ali i osjećaja sigurnosti korisnika parkinga.

Osim modernizacije rasvjete, na području Novog Grada izvode se radovi i na sanaciji oštećenja i udarnih rupa na 58 parkinga, nakon čega će na svim parkinzima biti postavljena nova plastična horizontalna signalizacija kojom će se označiti mjesta za parkiranje i smjerovi kretanja vozila, a čime će se uvesti red u parkiranju vozila.

Ovim i sličnim projektima koje Općina Novi Grad realizira, a koji se odnose na izgradnju novih parkinga, odvajanje pješačkih zona od motornog i saobraćaja u mirovanju, u budućnosti će se poboljšati uslovi življenja građana, ali i promijeniti "lice" Novog Grada.

NEMA KOMENTARA