Sarajevo / Općina Centar želi da kosi lift na Ciglanama pređe u njihovo vlasništvo

04. 01. 2018. u 13:45:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 0

Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić je sazvao sastanak na temu rješavanja pitanja statusa kosog lifta na Ciglanama u Sarajevu, koji je održan u Općini 4. januara 2018. godine.

Na sastanku su bili prisutni predstavnici Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo, Gradske uprave, tri gradske općine Novi Grad, Novo Sarajevo i Stari Grad, KJKP GRAS, te predstavnici stručnih službi i Pravobranilaštva Općine Centar, kao i Mjesne zajednice Ciglane-Gorica.

"Građani na Ciglanama su u teškoj poziciji i ogorčeni činjenicom da lift nije u funkciji. Mi moramo tražiti rješenje u što kraćem vremenskom roku. Stoga sam sazvao današnji sastanak na kojem želim da utvrdimo korake koje moramo napraviti da prvo lift stavimo u funkciju, a drugo da upravljanje njim preuzme Općina Centar koja bi se postarala da do ovakvih situacija u budućnosti ne dođe. U ovogodišnjem općinskom budžetu za ovaj projekt smo planirali 700.000 KM, koje ćemo izdvojiti u dvije tranše. U saradnji s Ministarstvom za saobraćaj želimo izgraditi novi lift i dati građanima na raspolaganje. Kao konačno rješenje želim dobiti odobrenje Gradske uprave i gradskih općina da pomenuti lift pređe u naše vlasništvo", objasnio je Ajnadžić razloge današnjeg sastanka.

Kantonalni ministar za saobraća  Muharem Fišo je kazao da Vlada Kantona Sarajevo daje punu podršku inicijativi da upravljanje liftom preuzme Općina Centar.

"U prošlogodišnjem budžetu Vlada Kantona Sarajevo je izdvojila iznos od 100.000 KM, a ove godine planirali smo iznos od 200.000 KM za potrebe rješavanja problema kosog lifta. Kako bismo ovaj lift stavili u funkciju izdao sam nalog za stavljanje u funkciju postojećeg lifta do konačnog rješenja njegovog statusa, za šta će sredstva izdvojiti naše ministarstvo", kazao je Fišo.

Posljednjih šest mjeseci je osigurana potrebna tehnička dokumentacija, urbanistička i građevinska dozvole i sljedeći korak je da se uradi uplanjivanje ovog lifta na firmu Sarajevostan kao investitora projekta izgradnje lifta. Vlasnik zemljišta je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Nakon toga treba pokrenuti proceduru da se vlasnička struktura prebaci na Općinu Centar.

"Kosi lift nije u funkciji od decembra prošle godine i GRAS nema licencu za eksploataciju kosog lifta od 31. decembra 2107. godine. Za dobijanje obavezne licence potrebno je uraditi generalni remont lifta koji košta do 50.000 KM. Za ovo je potrebno objaviti javni poziv za odabir firme za remont lifta za šta je potrebno vremena", objasnio je privremeni upravitelj Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS Haris Gušić.

Na kraju sastanka je dogovoreno da Općina Centar uputi prema Gradskoj upravi i gradskim općinama zahtjev za pokretanje pomenute procedure kako bi se riješilo pitanje vlasništva i upravljanja nad liftom na Ciglanama sve s ciljem dobrobiti naših sugrađana.

NEMA KOMENTARA