Općina Centar donijela nova pravila za ljetne bašte i reklame na fasadama

Radiosarajevo.ba
Općina Centar donijela nova pravila za ljetne bašte i reklame na fasadama
Općinsko vijeće Centar u ponedjeljak je održalo 8. redovnu sjednicu na kojoj je doneseno niz novih Odluka koje su bitne za stanovnike ove sarajevske općine.

Jenda od takvih Odluka jeste i nova Odluka o uvjetima i načinu postavljanja firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području općine Centar, čime je prestala važiti prethodna odluka iz 2006. godine.

Imajući u vidu da je od te godine u užem gradskom jezgru došlo do izgradnje poslovnih objekata, što dovodi do povećanja tržišne vrijednosti lokacije i cijene reklamiranja, novom odlukom izmijenjena je visina i način naplate naknada, kao i ranije utvrđenih lokacija za postavljanje transparenata i ujedno je uspostavljen sigurniji način naplate naknada za isticanje reklame/firme, reklamnih panoa i murala, reklamnih vitrina, displeja, te za postavljanje transparenata, plakata i oglasa za što će se naknada naplaćivati unaprijed mjesečno, odnosno dnevno.

Novom odlukom nije data mogućnost oslobađanja korisnika od plaćanja naknade. Prikupljene naknade predstavljaju prihod Općine koji će se koristiti namjenski za uređenje fasada.

Prema riječima općinskog načelnika dr. Nedžada Ajnadžića, donošenje ove odluke ima za cilj uvođenje reda u ovu oblast, te ostvarivanje prihoda Općine po osnovu naknada, što je u interesu lokalne zajednice.

Vijeće je također na ovoj sjednici usvojilo izmjene i dopune Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Centar.

Inače, ovom odlukom utvrđuju se uslovi i kriteriji za dodjelu lokacija za privremeno korištenje javnih površina za postavljanje kioska, slobodnostojećih otvorenih bašti, slobodnostojećih reklamnih panoa i slobodnostojećih displeja, visina naknade svih vidova privremenog korištenja javnih površina, način naplate i mjere za sigurnu i efikasnu naplatu i druga pitanja od značaja za utvrđivanje naknade za korištenje javnih površina.

Usvojenim izmjenama i dopunama jasno su definisane javne površine kao izgrađeno i neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u javnoj upotrebi, što će doprinijeti sprečavanju bespravnog postavljanja sadržaja na javnim površinama, pogotovo ljetnih bašti u užem gradskom jezgru čiji vlasnici nisu plaćali naknadu.

Na području općine Centar je velika potražnja i interes za korištenjem javnih površina za postavljanje različitih sadržaja. Izmjenama Odluke za pojedine sadržaje uvećana je naknada za korištenje javnih površina i propisane odredbe koje omogućavaju sigurniju naplatu naknada.

Naknade su uvećane imajući u vidu da je u užem gradskom jezgru izgrađen znatan broj poslovnih objekata, što dovodi do povećanja tržišne vrijednosti lokacije, a osim toga ranije naknade za privremeno korištenje javnih površina na području općine Centar bile su niže u odnosu na druge gradske općine.

Također, izmjenama Odluke ukinuta je odredba o umanjenju naknade borcima za privremeno korištenje javne površine za postavljanje sadržaja, jer to pravo već ostvaruju prilikom dodjele poslovnih prostora, a po osnovu Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

S tim u vezi načelnik Ajnadžić je naglasio da se u Općini Centar priprema jedinstvena odluka o benefitima za boračku populaciju kad je u pitanju dodjela i korištenje poslovnih prostora.

Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

/ Najčitanije

/ Povezano

/ Najnovije