Kći starice iz Sarajeva traži 'ženu dobre duše' koja joj je spasila majku: "Znam da se zove Lejla"

/ Komentari (11)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Kkk

***

hmmm

Ne znam, gesta je svakako za pohvalu, ali... zasto bi neko pustio majku od 89 godina da sama ide na pijacu, jos po ovakvom vremenu? Zasto kcerka nije otisla u kupovinu ili odvela svoju majku?

Daljina

Ne znam, gesta je svakako za pohvalu, ali... zasto bi neko pustio majku od 89 godina da sama ide na pijacu, jos po ovakvom vremenu? Zasto kcerka nije otisla u kupovinu ili odvela svoju majku? ka hmmm A znate li kolikoooo je daalekoo kĉerka?

daaa

A znate li kolikoooo je daalekoo kĉerka? ka Daljina u metrima ili mislima :)

Daljina

u metrima ili mislima :) ka daaa u kontinentima!

ElaF

Draga Lejla, tebe i tvoju porodicu neka prate zdravlje, sreća i ljubav u svakom trenutku...sretna sam, što još uvijek, postoje ovakvi ljudi, velikog srca i dobre duše... respect❤️❤️❤️

Borac sa kauča

Ne znam, gesta je svakako za pohvalu, ali... zasto bi neko pustio majku od 89 godina da sama ide na pijacu, jos po ovakvom vremenu? Zasto kcerka nije otisla u kupovinu ili odvela svoju majku? ka hmmm Pa možda ne živi tu u BiH ili možda joj ćerka radi. A mati joj pokretna pa može da se brine sama o sebi. A pijaca joj je blizu stana pa otišla.

Hana

Ne znam, gesta je svakako za pohvalu, ali... zasto bi neko pustio majku od 89 godina da sama ide na pijacu, jos po ovakvom vremenu? Zasto kcerka nije otisla u kupovinu ili odvela svoju majku? ka hmmm

ma nije ba bila lejla!!

žena se zove vasilija, a muž joj je živorad, zvani žika, al nisu smjeli rijet da hin baba, iako ugruhana, ne sikteriše! ja sam bio blizu i sve sam vidio, a dobro znam i žiku i vasiliju.

Twisted reality

***

Lijecite se ljudi dragi...

...radi sebe i radi ljudi oko vas. Traume su cudo. Jedino to objasnjava ove bolesne komentare tipa kako je pustio neko mamu na pijacu.

/ Najnovije