Građani peticijom traže da se preispita dozvola za gradnju benzinske pumpe na Dobrinji

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Duduk

Ma šta građani traže neku peticiju ako je neko sa dobrom štelom nebi mu zabranili ma da ima i nuklearni otpad nažalost, a ako je neka bez dobre zaleđine iz stranke onda će uspjeti zabranit

Pehlivan

Pa ljudi, kako možete pomisliti da vas Hifa želi trovati?! Pa naš Izudin je patriota, on to radi za našu Bosnu, za din, za naše šehide. A sve protiv Dušana, koji ne daju da Bošnjak bude bogat i uspješan. Državu nam čereče, a vama jedna mala benzinska trn u oku? :)

Dobrinjci

Ma šta imaju građani zabranjivati. Skupilo se njih 10 i hoće da upravljaju ko će šta graditi. Ima da se gradi i tačka. Sve dozvole su regularne a ako misle da znaju bolje neka prave svoju pumpu na Bjalašnici pardon i ona je četvrta vidozaštitna zona.

/ Najnovije