Evo šta kažu iz Općine Centar o zarasloj zelenoj površini na kojoj stoji njihova tabla

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

***

***

Hannah

A i vi nepismeni RASA našli nepokošeno područje u Centru da o tome pišete, od toliko drugih tema. Toliko ste informiran da ni ne znate ko je za to nadležan. Užas!I Idite bolje na seminar "kako pisati bez gramatičkih grešaka"!

***

***

BULJO

JA MISLIM DA SU ZATO KRIVI COVIC I DODIK

Bos-Sa

JA MISLIM DA SU ZATO KRIVI COVIC I DODIK ka BULJO

Majk

Pa ako nije vasa obaveza ni nadleznost, skinite table onda, dovodite sve nas u zabludu da radite i sto ne radite. Vi općinari samo trošite pare na tabe i zabijate ih i gdje treba i ne treba.

***

***

/ Najnovije