Spor / Evropska komisija uputila zvaničnu opomenu Hrvatskoj

13. 02. 2020. u 13:50:00 Hina

Shares: 14

Evropska komisija je u uputila zvaničnu opomenu Hrvatskoj i pozvala je da ispuni svoje obaveze izvještavanja o ciljevima povećanja energetske efikasnosti, što je bila dužna da učini do 30. aprila prošle godine, izvještava Hina.

“Evropska komisija je odlučila danas da pokrene postupak protiv Hrvatske upućivanjem službene opomene zbog neispunjavanja obaveze izvještavanja o napretku u ostvarivanju nacionalnih ciljeva povećanja energetske efikasnosti”, objavila je EK u sredu.

Hrvatska još nije podnijela godišnji izvještaj o napretku za 2019. kako nalaže Direktiva o energetskoj efikasnosti, za koji je rok bio 30. april prošle godine, precizira hrvatska novinska agencija. Dodaje da bez tog izvještaja Evropska komisija ne može da procijeniti napredak pojedinih država članica, kao ni napredak EU u cjelini u ostvarivanju ciljeva povećanja energetske efikasnosti za 2020.

Hrvatska ima rok od dva mjeseca da odgovori EK, a u protivnom Komisija može da odluči da joj uputi obrazloženo mišljenje.

Evropska komisija jedanput mjesečno objavljuje paket odluka o povredama prava EU, u kojima preduzima pravne radnje protiv država članica koje se ne pridržavaju obaveza u skladu s pravom EU.

Prvi korak u postupku je upućivanje službene opomene. Ako opomena ne urodi željenim rezultatom, Komisija preduzima sljedeći korak i upućuje obrazloženo mišljenje, a treći korak je upućivanje predmeta na Sud EU, čije su odluke obavezujuće, objašnjava se u informaciji.

NEMA KOMENTARA