Strava i užas u Zvorniku: Ubio psa tako što ga je zakačio za skuter i vukao ga

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ovakvi

Su bili s lanca pusteni 1992.

6e6f7

O je.o te kako *** umno bolestan . Ovaj drugi snima i ne reaguje.... Katastrofa

Majk

Sve je rečeno, ne treba ništa više dodati.

🔥🔥🔥🔥

***

nedžad

ovakav bi i ljude ovako, da smije ili dobije od vožda odobrenje. treba ga zatvoriti 40 godina.

BABABUBUBIBIBUBA

Molim dragog boga da ovako skonča ovo čudovište i isto tako ovo drugo čudovište koje snima.

***

***

/ Najnovije