Radiosarajevo.ba otkriva detalje drame u Švrakinom Selu: Vezali muškarca pa ga tukli pištoljem

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ma

Prevrh elme mi

E hebo te nepismeni papak, nounaru.

¨¨tukli i sa pištoljem¨¨ znaci tuku ga oni, ali tuce ga i pistolj skupa sa njima? Pa zatim ¨¨odvuku u Svrakino¨¨, dnovinaru nepismeni, ljudi se ne vuku, oni se voze, prevezu itd.

Maktub

¨¨tukli i sa pištoljem¨¨ znaci tuku ga oni, ali tuce ga i pistolj skupa sa njima? Pa zatim ¨¨odvuku u Svrakino¨¨, dnovinaru nepismeni, ljudi se ne vuku, oni se voze, prevezu itd. ka E hebo te nepismeni papak, nounaru. Hahahaha. Dusa im je napisati da su nekog negdje 'odvukli'. Hitna npr. To je govor neobrazovanih primitivaca, onaj ulicni.

Mex

Ma pao na stepenice Elme mi

/ Najnovije