Određen pritvor Adnanu Ćatiću: Tereti se da je ratovao u Siriji, borio se za ISIL

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Borac sa kauča

Taman da se malo odmori posle Sirije. Dobiće neku kaznu od par mjeseci do dvije godine umjesto doživotne

Rekla kazala

Treba to dokazati da je učestvovao u ratu,za srpske teroriste je lakše oni sami objave video iz Ukrajine.

Borac sa kauča

Treba to dokazati da je učestvovao u ratu,za srpske teroriste je lakše oni sami objave video iz Ukrajine. ka Rekla kazala Tako je on je dobar pošten čovjek. Nije on u Siriji ratovao on je tamo prodavač sladoled i sadio kivi

/ Najnovije