Drama u Sarajevu: Petorica otela i zlostavljala maloljetnika - evo šta kaže majka, a šta policija

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Najteža kazna za nauk svima

...ako su maloljetni onda rodtelje u pernicu...

NaglasReci

E ***** te Državo.

Miki

...ako su maloljetni onda rodtelje u pernicu... ka Najteža kazna za nauk svima Mozda da procitas prvo tekst?

nedzad

svu desetoricu ubiti. tradicionalno da ih razvuku uzmedju konja. razbucaju kao papir. ako ih policija ne prebije, onda i policiju isto tako. ulicari stoka, misle mogu sta hoce

Rasformirati tu nakazu od lige

Vakat je.

yugo 45

neće valjda izaći iz clia?!

Ttt

U dzalalabadu stanje redovno.

/ Najnovije