Zvizdić: Saša Magazinović je osoba koja djeluje državotvorno, spaja ljude i ne koristi jezik mržnje

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Mex

Legenda

On je OK

Naprijed Sale :)

IBRO

DA MU JE MOJU PENZIJU JA BI GA PITO BILI SPAJO LJUDE

U nekom idealnom svijetu

On Premijer Rebulike BiH a Benjamina Predsjednica.

Gdje

On Premijer Rebulike BiH a Benjamina Predsjednica. ka U nekom idealnom svijetu Gdje se nalazi ta republika?

/ Najnovije