Željko Komšić glasao u Sarajevu: Ne treba vraćati Bosnu i Hercegovinu unazad

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Bosanac

Jedini za Gradjansku a ove seljacke nepismene nacionalne stranke treba ukinut al seljacinama srpskim i rvatskim koji su sisli sa brda i bakirovim izdajnicima

Ljiljan :baca Želja preko 450 tisuća!

Svaka čast zlatni ljiljane!

Ljiljan

Naš stari novi predsjednik ,bravo zlatni ljiljane!

¨da izbori proteknu uredu¨ (u kojem uredu?)

............

A je li Bookirovi nisu sisli s brda?

Jedini za Gradjansku a ove seljacke nepismene nacionalne stranke treba ukinut al seljacinama srpskim i rvatskim koji su sisli sa brda i bakirovim izdajnicima ka Bosanac ................... Jesu li to oni neki carsijaneri?

¨Ne treba vraćati Bosu i Hercegovinu unazad¨

I jes bosa...

¨Ne treba vraćati Bosu i Hercegovinu unazad¨

I jes ¨bosa¨.

/ Najnovije