Zavod: Medimpex nije dostavio dokumentaciju, čekamo uputu od Vlade

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

mrki

Ma to je srbija blokirala, dok se ne registruje firma iz rs i onda ce se preko njih morati nabaviti ali po cijenu ugradnje rs i srbije. Zato bi bolje bilo da se krene na drugu stranu kineska, AstraZE ili J&J . nema druge

5

Ma nije valjda?

Mirko S. Kojotovski

Više ništa nije sigurno , ni nabavka a ni sadržaj. Poslije ovoliko političkih igara, pritisaka, prijetnji, nisam ni mislio da će ova firma iz Vogošće uspjeti u nabavci vakcina. I ovo je vrsta specijalnog rata.

/ Najnovije