Zaposlenici institucija BiH ne rade zbog hakerskog napada: "Danima ne smijemo paliti računare"

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

roki

Jedva docekali da ne pale komp

Tako isto po naprednom svijetu.

Drzava ne funkcionira zbog hakerskog napada. :) :)))

A-ha

Pa dobro, znaju li naši IT stručnjaci napravit ikakvu odbranu od tih napada, dobili su povećanje plata na osnovu "stručnosti" i složenosti poslova?

Baton

Koliko su do sada radili i ne primjete si da sada ne rade .

/ Najnovije