Vojin Mijatović: 'Molim vas, da mi se nikad više u životu ne obratite...'

/ Komentari (18)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ljiljan

Lijepe riječi su ukras

Pehlivan

Pa i Vojin se pravi lud! Čemu onda uzaludne promjene vlasti, ako će nas onaj majmun Dodik, blokirati svaki zakon, amandman, odluku, rješenje, zaključak?! Je li to trebamo provesti mandat, kao kriminalna organizacija SDA, koja je identično isporučila mehanizam kontrole SNSD-u, u Domu naroda, i ponovo 4 godine ne micati se nigdje?!

Ljuba

***

mirzatvica@hotmail.com

da su birači htjeli Dodika kao poziciju na vlasti oni bi mu dali glas

Ama

On je poceo karijeru u Dodikovoj stranci. On je njegov istureni igrac, nista drugo.

vojo srbine

srbija je uz tebe!

Ma trebali su, jelda, za tebe glasat Vojo?

I onda bi sve bilo OK i super.

Bakirova marioneta

Dobra ti je ta kravata u nijansi sda zelene boje, prava bajramska. Vidi se cija si marioneta.

Ljiljan

***

BOJIHE CAMO LYPETAJ

3ELEHA BOJA MYCLIMAHCKA BOXIHE JECI TI MYCLIMAN

Ljiljan

Mi bosnjaci smo P E D E R I

Znamo

Mi bosnjaci smo P E D E R I ka Ljiljan

Lijepe riječi su ukras

***

Milos

Ko je ovaj Al Dzafiir abu Dagan

Majstor Žika

Gledaj ti hijena, nikome ne pada na pamet da se posvete radnim OBAVEZAMA, neko se uhvatili recitovanja bajki i podjele budžetskih sredstava, a da niko od političara nikada nije 1 KM zaradio

Boske

Mislio sam da nisi ali ipak Vojine i ti si ***** nacinalistički ogrnut socijaldemokratskom zastavom da se Bošnjaci nebi dosjetili.

Koki

On je poceo karijeru u Dodikovoj stranci. On je njegov istureni igrac, nista drugo. ka Ama

Yuxel

***

/ Najnovije