Vlada odlučila: Dan žalosti u Federaciji na godišnjicu masakra na Tuzlanskoj kapiji

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Zašto samo u Federaciji

Zašto ne uvede se dan žalosti i u regionu.Heeeej glupi bošnjo.Opet uvodite dan žalosti za zločinačkogenocidnu djecu i njihove poliosane familije .Kad su Bošnjaci u pitanju nema dana žalosti kod svih a kad je agresorska rulja u pitanju bosnjo glupi se čak i upisuje u knjigu žalosti.

Ljiljani nisu sa Karpata

Zašto ne uvede se dan žalosti i u regionu.Heeeej glupi bošnjo.Opet uvodite dan žalosti za zločinačkogenocidnu djecu i njihove poliosane familije .Kad su Bošnjaci u pitanju nema dana žalosti kod svih a kad je agresorska rulja u pitanju bosnjo glupi se čak i upisuje u knjigu žalosti. ka Zašto samo u Federaciji O čemu ti glupi dijasporcu

Haha

***

Xxx

***

Guest

TREBAMO DAN RADOSTI! Barem dan lude radosti. Radi zdravlja. Ova je zemlja ogrezla u jadu i čemeru i bez dana žalosti.

Ne pijem dok Paja vozi

***

/ Najnovije