Vlada KS odgovorila SDA zbog javnih nabavki: Uredba o kontroli je dodatni mehanizam

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Svi ste vi isti

Problem je što se svi ponašate kao da ste Bogom dati. I SDA i trojka i svi drugi kada dođu na vlast počnu se odmah ponašati kao nekadašnji milicioneri organi . Što bi rekli JA pa JA. Nije ovo prvi put da se u kantonu Sarajevo rade zakoni i uredbe mimo državnih ili federalnih vlasti a što vodi nesumnjivo nezadovoljstvom drugih kantona a i rastakanjem i same države.Podmečete noge jedni drugima ali sve preko leđa građana i na štetu sviju a na radost onih koji nam ne žele dobro.

Pehlivan

Trojka odlučila da napravi prve korake i mehanizme borbe protiv korupcije, kriminalna organizacija SDA, odmah to dočekala na nož, gurajući standardni i izlizani narativ o udaru na državu. Sve ove godine ista ta kriminalna organizacija, registrovana kao politička partija nije ni formirala kancelariju za borbu protiv korupcije, nije donijela zakon o sukobu intersa niti porijeklu imovine. Pa ko je ovdje lud, bagro mladomuslimanska?!

/ Najnovije