Sud / Vesković dobio 8 godina zatvora: Učestvovao u pljačkama banaka diljem BiH

04. 10. 2019. u 10:52:00 Fena

Shares: 4

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, donio je 1. oktobra 2019. godine presudu u predmetu Milosav Vesković kojom je optuženi proglašen krivim što je počinio krivično djelo organizovani kriminal.

Sud ga je osudio na kaznu zatvora u trajanju od osam godina.

U izrečenu kaznu zatvora uračunava se vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru počev od 18. maja 2018. godine pa nadalje.

Na osnovu člana 198. stav 2. Zakona o krivičnom postupku BiH, optuženi Vesković obavezan je solidarno, s osuđenim Anesom Kurbegovićem i Mladenom Mićićem, platiti oštećenoj Pavlović Internacional banci iznos od 1.789.539,67 KM na ime naknade štete nastale izvršenjem krivičnog djela, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 2. juna 2016. godine.

Optuženi Milosav Vesković kriv je što je postao pripadnik međusobno povezanih i organizovanih grupa ljudi koje su pripremale i vršile djela koja u međusobnoj povezanosti radnji i posljedica imaju obilježja krivičnih djela. Ovim radnjama pripadnici grupe ostvaruju zajedničku ili pojedinačnu protivpravnu korist u novcu, materijalnim dobrima ili drugim oblicima koristi u kojoj su uloge pojedinih pripadnika grupa međusobno povezane, međusobno podijeljene i međusobno razgraničene s obzirom na položaj svakog pripadnika grupe i koje po strukturi pripadnika grupa te strukturi i posljedicama krivičnih djela koja vrše, nadilaze granice entiteta i međunarodne granice BiH.

U augustu 2005. godine R. S. je, u cilju izvršenja krivičnog djela razbojništvo na štetu Pavlović Internacional banke, organizovao grupu za organizirani kriminal, kojoj je pristupio i Milosav Vesković. Pripadnici grupe su pripremili potrebnu opremu i vatreno oružje, te prikupili saznanja o načinu i vremenu transporta novca na putnoj komunikaciji Han-Pijesak – Sokolac.

Tako su 30. augusta 2005. godine pripremili zasjedu, te nakon zaustavljanja putničkog motornog vozila Audi A4, kojim su upravljala dva radnika Pavlović Internacional banke iz Bijeljine, pod prijetnjom vatrenim oružjem i upotrebom fizičke snage savladali i vezali radnike banke, nakon čega su ih zajedno s vozilom prevezli na ranije dogovoreno mjesto u šumi gdje su otuđili novac u iznosu od 1.789.539,67 KM.

E. D. je u novembru 2005. godine u cilju izvršenja krivičnog djela razbojništva na štetu Nove banke A.D. Bijeljina, poslovnica u Istočnom Sarajevu, organizirao grupu kojoj je pristupio i Milosav Vesković. Dana 9. novembra 2005. godine, nakon što je E. D. od njemu poznate osobe dobio dojavu da transport novca iz Sarajeva kreće u Novu Banku Istočno Sarajevo, krenuli su u namjeri da vozilo presretnu te otuđe novac u ukupnom iznosu od 2.215.500 KM. Kada je blindirano vozilo Kombi VW, vlasništvo „Security-Centurion“, stalo ispred banke i otvorilo zadnja vrata, došlo je do pokušaja otuđenja novca i upotrebe vatrenog oružja sa zaštitarima, koji su se pokušali odbraniti od napada, nakon čega pripadnici grupe bježe s lica mjesta, saopćeno je iz Suda BiH.

NEMA KOMENTARA