Važna informacija iz Vlade KS o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: Oglasila se i ministrica

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ministrica ministrice

A u nazovi intitutu sami uhljeb i ulizica, počevši od direktorce.

Error

Kako nadareni.pa svi su nadareni za nesto.samo sto se ne prati induvidualnost djeteta trpate ih sve u isti kos sto je ludost.

MrziteljPDA

Zahvalan sam što ste promijenili sliku ministrice! Na onoj nije ličila ni na šta mada ni na ovoj nije neki melem za oči

/ Najnovije