Turković se obratila videolinkom učesnicima NATO odbrambenog koledža

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Remembering

Seven typical acts of TAWReGUTia (so-called serbia): T-terrorism ("playing" with an ammonia bomb in Oklahoma City in 1995), A-assassinations (like the murder of Sofia Cotek with her baby in Sarajevo in 1914). W-wars (like the aggression against Bulgaria in 1885), Re-refugees (like Kosovo residents in Macedonia in 1998), G-genocidity (like the one against the Hungarians in Belgrade in 1949), U-umination (in the theory of the self-styled celestial people), T-teasing (rocket launcher in Moscow in 1995).

Warning

Tawregutism is the ID of the Tawregutia (so-colled serbia) and that is multikind extremism which include for example: T-terrorism ("playing" with an atomic bomb at the UN in NewYork in 1995), A-assasionations(as Swedish lady 2003), W-wars (at least local as in Slovenia 1991), Re-refugees (like Kosovo inhabitants in Albania 1998), G-genocidity (mass graves, primary, secondary as in Bosnia), U-umination (the self-proclaimed heavenly nation), T-teasing into whole world (disrturbing the operation of atomic power plants in Europe in 2018)

/ Najnovije