! / Transparency International: Jačati upravljanje javnih preduzeća kroz kontrole nabavki

17. 09. 2019. u 12:44:00 Fena

Shares: 8

Transparency International BiH danas je Sarajevu organizirao konferenciju pod nazivom "Jačanje korporativnog upravljanja javnih preduzeća u BiH kroz antikorupcijske programe".

Na konferenciji su predstavljeni rezultati analize o stanju javnih preduzeća u BiH, s posebnim fokusom na postojeće mehanizme za prevenciju i borbu protiv korupcije u javnim preduzećima u BiH.

 Ambasador Holandije u Bosni i Hercegovini Reinout Vos u svom obraćanju kazao je da se "konferencija ne odnosi samo na borbu protiv korupcije, već i na budućnost ove zemlje". 

„Svi smo svjesni toga koliko je važna borba protiv korupcije u ovoj zemlji kao i koliko su važna javna preduzeća. Dobra i funkcionalna javna preduzeća su od izuzetnog značaja, međutim, korumpirana javna preduzeća predstavlju problem. Nedavno smo bili svjedoci kako su velika javna preduzeća poput 'Aluminija' uništena upravo zbog korupcije. Također, imamo priliku vidjeti kako veliki broj mladih talentovanih ljudi odlazi iz ove zemlje, razočarani jer uviđaju ove probleme. Međutim, postoji nada. Imali smo priliku vidjeti šta Vlada Kantona Sarajevo radi u borbi protiv korupcije, naročito u oblasti javnih nabavki“, kazao je Vos. 

Izvršna direktorica Transparency Initernational BiH Ivana Korajlić rekla je da je zadnjih nekoliko godina TIBiH proveo više istraživanja vezana za rad javnih preduzeća, posebno se fokusirajući na transparentnost u radu, nezavisnost u poslovanju, načunu procesa upravljanja, donošenju odluka te postojanju internih mehanizama za spriječavanje korupcije. 

„Također, urađeno je istraživanje transparentnosti javnih preduzeća u BiH gdje smo pokušali rangirati javna preduzeća po tome koliko su transparentna, posbeno kada govrimo o finansijskom poslovanju. Konstatovali smo da imamo problema s politizacijom, sa potpuno poremećenim načinom izbora javnih preduzeća, što nadzornih odbora što samih direktora, do toga da nema internih kapaciteta, kontrola, osnovnih mehanizama da se spriječi bilo kakva zloupotreba i korupcija“, kazala je Korajlić.            

  Dodala je da kroz ovaj projekat TIBiH pokušava ne samo da kritikuje sve što je nagativno, već da direktno radi s javnim preduzećima. 

„U FBiH smo radili s 10 javnih preduzeća na izradi njihovih planova integriteta u kojim smo  definisali potrebe, gdje su njihove ranjivosti u odnosu na pojavu korupcije i osmislili set mjera na koji način da ojačaju mehanizme  prevencije krupcije. U  Republici Srpskoj radili smo  obuke s predstavnicima 70 javnih preduzeća, sa kojim s govorili o korporativnom upravljanju i uspostavljanju mehanizama integriteta i uspješnosti poslovanja javnog preduzeća“, kazala je Korajlić. 

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordibnaciju brobe protiv korupcije Hasim Šabotić kazao je da korupcija u javnim preduzećima nije zanemrljiva. 

„Prema prijavama koje smo zaprimili u proteklim godinama situacija u javnim preduzećima uošte nije drugačija u odnosu na druge oblasti. S tim u vezi mi podržavamo uvođenje atikorupcijskih mehanizama kroz sistem antikorupcijskih programa te transparentno izvještavanje o javnim nabavkama i drugim segmentima u javnim preduzećima. Predstavnici Agencije u proteklom periodu učestvovali su izradi priručnika za suzbijanje korupcije i izradi planova integriteta u javnim preduzećima. S tim u vezi dali smo poršku implementaciji određnih obuka u radu s javnim preduzećima. Cilj izrade ovih dokumenata jeste da se ukaže na osnovne principe i standarde borbe protiv korupcije te da se pomoću metodoloških alata bolje identifikuju radna mjeta koja mogu biti podložna korupciji“, kazao je Šabotić.      

Konferenciji su prisustvovali predstavnici relevantnih institucija u BiH, predstavnici javnih preduzeća, međunarodnih organizacija te organizcaija civilnog društva i medija. 

Učesnicima konferencije, između ostlih, obratili su se i predstavnici Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, kao i predstavnici javnih preduzeća koji su aktivno učestvovali u realizaciji aktivnosti u proteklom perodu. 

 

NEMA KOMENTARA