Obavještajci / Tegeltija traži saradnika: Radit će na plaćanju "doušnika"

03. 06. 2020. u 10:50:00 B. T.

Shares: 12

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Obavještajno – sigurnosno – savjetodavne službe pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije raspisala je javni oglas za popunjavanje radnog mjesta jednog državnog službenika u toj Službi.

Tačnije, traži se stručni saradnik za materijalno-finansijske poslove.

Kako je navedeno u opisu poslova i radnih zadataka, onaj ko dobije taj posao, između ostalog, ima zadatak da proučava i daje mišlјenje na nacrt budžeta i izvještaje Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine te daje mišlјenje o potrošnji finansijskih sredstava za operativno tehničke i posebne namjene. Detaljnije, kako je navedeno, radi se o potrošnji za plaćanje informanata (doušnik koji daje opće informacije) i druge operativne namjene. 

Stručni saradnik, također, proučava materijalno-tehničku opremlјenost Agencije i predlaže pobolјšanja, koordinira poslove sa Ministarstvom finansija i trezora BiH o finansijskim pitanjima Agencije i Službe te obavlјa i druge poslove iz materijalno-finansijske oblasti po nalogu sekretara Obavještajno-sigurnosno-savjetodavne službe.

Za ovaj posao neophodna je diploma Ekonomskog fakulteta, godina radnog iskustva u struci, položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računaru.

Ovaj državni službenik imat će osnovnu neto plaću od 998 KM.

KOMENTARI (1)