Suđenje u slučaju Dženan Memić: Pogledajte šta su danas zatražili advokati odbrane

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

DDDD

Advokati odbrane i advokati tužilaštva ????

MrziteljPDA

Čist slučaj kao suza dječija! Niko pojma nema šta se tu desilo ali su džabe ljude optužili! Alisa volim te!!!

@MrziteljPDA

Čist slučaj kao suza dječija! Niko pojma nema šta se tu desilo ali su džabe ljude optužili! Alisa volim te!!! ka MrziteljPDA A ti iz Banovića znaš šta se desilo i ko je kriv

/ Najnovije