Sud BiH prihvatio zahtjev odbrane Milorada Dodika za odgađanje ročišta

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Bosanac

Lijepe riječi su ukras!

Hapsi krmka

😀😀😀😀😀

Razlog

A objasnjenje je da ce dodik uskoro zapoceti rat,pa da mu se moze pridodati jos jedna optuzba.

Der

BIH JE POSTOJALA,RS NIKADA TEK U DEJTONU JE DOBILA IME . ALIJA JE BIO LEGITIMAN, JER BIH JE POSTOJALA, RS NIJE I NECE BITI NIKAD.

/ Najnovije