Šta je rekao sudija Branko Perić o Alisi i Zijadu Mutapu dok je čitao oslobođajuću presudu

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ljiljan

E moji Bosnjaci, Srbin nam sudi. Selimo se svi za Tursku.

Ado

Ne može pravdu donositi mahala i korompirani novinari. Žao mi je porodice Memić ali bi bilo još gore da je neko nevin osuđen. Sudiji Periću i sudskom vijeću čestitke na nepodlijeganju mišljenja i linča javnosti.

Nedzad

Ne može pravdu donositi mahala i korompirani novinari. Žao mi je porodice Memić ali bi bilo još gore da je neko nevin osuđen. Sudiji Periću i sudskom vijeću čestitke na nepodlijeganju mišljenja i linča javnosti. ka Ado Dao Bog da se i tebi desi ista stvar i da dođeš pred istog sudiju. A ne dao Bog ni meni ni sudiji da meni sudi onako kako mu SDA naloži. Niko od nas dvojice ne bi završio na finom mjestu.

Sabina Sabic.

Sudija: "Neki namjerno lažu, neki se ne znaju izraziti."?!?!?!??! Odlazi dijete moje i ne okreci se kceri!!

Lili Marlen

Dokaz sa ako imaš para možeš ubiti i biti oslobođen.

/ Najnovije