Sindikat radnika BHRT-a: 'Ugroženi smo i ne želimo više trpjeti nepravdu'

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

***

***

medićka

***

bhrt

Sve sami cetalji zaposleni,kako vas nije stid da se javite uopšte!!!?

Ralle

***

2kt

***

66thztjk7hhh

***

Tatar

Ako mislite da zaslužujete bolje kodirajte kanale pa da vidimo kako ćete proći Ne mojte lagati narod to oko interneta znate da to ne možete.Zalite se Pejki ili eventualno Dodiku zbog vaše retorike možda vam oni pomognu

/ Najnovije