Sastanak u Budimpešti: O čemu su razgovarali Željka Cvijanović i Viktor Orban

/ Komentari (10)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Bosanac

***

Suplja prica...

...kao i praksa. Putuje od nasih para i predstavlja sve nas, i zbog toga se mora tacno znati razlog posjete, kao i ono o cemu se pricalo.

***

***

Bosanac

Lijepe riječi su ukras

***

Lijepe riječi su ukras

***

...zasto si jos na slobodi?

Bosanac

Lijepe riječi su ukras

Nemaju

otvorenih a ni zatvorenih pitanja.Orban se pali na konjske glave.

Ja sam

Mene u ovoj posjeti najviše zanima, jel' to on ljubi rukicu ili samo miiilkii..?! Možda miruhi kremicu..?

Tuner

Kvazifasiste na okupljanju u ciganiji

/ Najnovije