Saša Magazinović: Koalicija na državnom nivou ne postoji, nikad nije ni postojala

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Valjaš gluposti

Ovo ni je partnerstvo definisano izbornim rezultatom..koga lažeš idiote? Narod zna..nametnuti ste da provodite ideje onih koji su vas postavili, sa onim koji ruše državu a vi da ih slušate, da zadužite Federaciju BiH i državu jer ste nesposobni i nepošteni za nešto pozitivno..

Haha

Safete ne cmizdri. Idete svi lijepo na raspust do izbora, a nije ni da si se dosad ubio od posla.

MrziteljPDA

Ovaj misli da je narod zaboravan! Mi trebamo da zaboravimo da su se trojkaši grlili Milorada u Bakincima kao što je on zaboravio kako se njegova gospođa nekad grlila sa Remzom i Džemsom dok je bila cura

/ Najnovije