Saobraćajni centar u Kantonu Sarajevo danas počinje sa radom

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

papac

Sjajno "funkcionalan video nadzor" u raspadnutim tramvajima starim 50 godina.. To je ono sto nam treba ! Kakva suplja i pranje para..

Sekretar

Umjesto da vračaju dugove GRAS-a koji samo poreznoj upravi duguje 131 milion plus ostali dugovi što premašuje i 200 miliona mi se igramo pametnih gradova i igrica za sirotinju. lako je graditi i izmišljati stvari, izmišljati radna mjesta za svoje,dižući kredite koje niko neće moći vratiti.

papac

Umjesto da vračaju dugove GRAS-a koji samo poreznoj upravi duguje 131 milion plus ostali dugovi što premašuje i 200 miliona mi se igramo pametnih gradova i igrica za sirotinju. lako je graditi i izmišljati stvari, izmišljati radna mjesta za svoje,dižući kredite koje niko neće moći vratiti. ka Sekretar E nije nikome zanimljivo kad se vrati dio duga ali ovako suplja "pametni grad" "digitalni nadzor" na to se raja pali a usput se operu pare. Čudi me da SDA mazlumi u skupstini nisu pobunili za ove gluposti..

/ Najnovije