Reuf Bajrović nakon saslušanja: Dobrodošli u Sjevernu Koreju, Rusiju, Bjelorusiju... izaberite

/ Komentari (10)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

***

***

Jel moguće

***

Komšija

***

Mladunče iz Spahine 14

Reufaš, jes to slučajno zaboravio Tursku Iran, Pakistan, Saudijska Arabiju, Afganistan, ha???

Mladunče iz Spahine 14

*[ Saudijsku Arabiju]*

Ne pijem dok Paja vozi

E moj reufe da ste vi u Sjevrnoj Koreji vi bi davno dobili metak ili bi bili u nekom logoru ili da ste Rusiji vi bi već bili u Sibiru

***

***

***

***

Nije

Nije mi jasno zasto prozivate sjevernu koreju, herojsku drzavu i narod. Ta drzava mije nikog napala, stalno je pid sankcijama zato sto nece da bude americki vazal kao juzna koreja. Mozda neznate mozda juzna koreja kao drzava izgleda bogato, alu narod tamo zivi gore nego robovi, radi 20 sati dnevno, nemaju odmor, samo mukotrpno rade za druge, u principu su jako siromasni, crnci u robovlasnickom drustvu se mogu samo porediti sa njima.

JUGOSLOVEN

Lijepe riječi su ukras!

/ Najnovije