Reakcija Durakovića nakon što je izabran za potpredsjednika RS: U Banja Luku dolazim pružene ruke

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

./'

Lijepe riječi su ukras

.*.

***

Lijepe riječi su ukras

Lijepe riječi su ukras

Lijepe riječi su ukras

Lijepe riječi su ukras

-*-

***

Baton

Čestitam i nek ti je sa srećom,barem živiš tamo za razliku od onog SDA klona ramiza

Gh

Mislim da bi bio red i da camil durakovic poljubi zastavu republike srpske prilikom polaganja zakletve. Ipak je potpredsjednik republike srpske, pa bi se tako trebao i ponasati a ne nazivati je rs, kao ovi iz sarajeva. Ako nece da je postuje neka onda podnese ostavku na tu funkciju.

/ Najnovije