Protestna šetnja u Sarajevu: Ovo je naš glas za ugnjetavani narod Palestine

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Genocidasi

Tako i treba .Digli smo se da podržavamo tamo neke krstaši koji su vijekovima ugnjetavali muslimane .Koji su za vrijeme zla u Bosni bila na strani nacista..Svi su podržavala srbiju i hrvatsku .Svi bili protiv Bošnjaka.A da su svi nacisti dokaz je Palestina.Niko na je se oglasio protiv đavolji sinova čifitata.Sad mi je žao što smo bili protiv Hitlera kad je po svijetu htio samo te čifutate da istrijebi.Bio je u pravu.Hitler je bio mnogo pametan.Znao je da ako ih ne istrijebi oni bi tlacili ne samoPalestince već i čitav svijet.Zato čifitate i krmeće uzmete ortodose treba istrijebiti potpuno da. ne postoje

Miki

To neki protesti pet ljudi ispred kasabe do prve kafane. Idide pred ambasadu izraela i usa pa recite nemojte vise ubijati muslimane?

Sasa

Bravo. ****

Objektivan i nepristran

Fino vrijeme, mala setnjica...

MILE

Lijepe riječi su ukras

Bog i Bosna

To je dobro sto cinite Savjet Molim vas organizujte se i svaki dan protestirajte protiv ugnjetavanja BiH i njenog naroda Borite se protiv korimpiranih kriminalaca u svim nivoima vlasti !!!!!!

/ Najnovije