Pristižu oklopna vozila EUFOR-a, sutra i borbeni avioni prelijeću iznad BiH

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ja i ?

Isti ovi su nas čuvali u poteklom ratu, i Srebrenicu su "čuvali" Kada će Bošno doći pameti i shvatiti istinu. Neće ni prstom maći ako nas četnici opet napadnu !!! Nije njih briga za nas !

Pehlivan

Rusofile, a posebno me zabrinjava i veliki broj Bošnjaka među njima, brzim dekretom deportovati na teritorij Rusije ili još bolje na prve linije, kao podršku ruskim vojnicima, pa neka se bore za Putinovu viziju svijeta. Za te petokolonaše i obožavaoce agresije, u Bosni ne bi trebalo biti mjesta.

Nadimak

Ovo nece na dobro izaci.

Roki

Kako petokolonaši iz tamnog vilajeta gledsju na ovo, odobravaju li

Gost

Kome trebaju avioni? Da provociraju Putina.

Baton

Iskreno bolje bihvse osjecao da nas rusi nadlijecu nego francuzi,,sjetite se samo kako su nam "pomagali"u ratu.

@Brato

Iskreno bolje bihvse osjecao da nas rusi nadlijecu nego francuzi,,sjetite se samo kako su nam "pomagali"u ratu. ka Baton Nemoj tako koliko vas patriota ima u Francusko i šta je ono Žak Širak rekao

/ Najnovije