Kongres SAD: Predstavljen zakon kojim bi se sankcionisali stranci koji narušavaju stabilnost BiH

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Hoce li i zakon za onog koji je naredio

da se ne mijesa u Srebrenicu i puste Srbi da ¨¨odrade¨¨? Hocu rec Clintona i njegovu upravu?

No name no name

Lijepe riječi su ukras!

Pa

i visoki Schmit je stranac.

@no name

Lijepe riječi su ukras!

Hahahahaha

Srbi sokirani! Opet po njima!!

No name no name

A na koje strance mislite.Mozda na prijatelje Bosne koji im dojave šta prljavi nacisti smjeraju i ruse nacističke i separatističke ideje o podjeli Bosne.Krivi su što nam dojavili krivi su što su pravedni krivi su što su ljudi krivi što ih izjeda i bolu nepravda .Krivi su što su prijatelji Bosne.Zelulu ste nam ponovo zavist nož u leđa da nam iza leđa kroite kapu pa vam krivi oni koji nizu zli i pokvareni nisu nacisti

/ Najnovije