Predrag Bastah osuđen na 35 godina zatvora za zločine u Vlasenici

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Miki

***

Brko

Sve to treba svrstat u genocid u ukinuti mup rs nego napraviti policiju bih

miki je ***

i bosanski pravoslavac

Miki

***

Ljiljan

Svi su servi/sluge (***)karpatski *** a ogroman broj ih je ratnih zločinaca svaka ***

Dobro, izvinjavam se...

Dakle da skratim, Miki je SAMO bosanski pravoslavac

/ Najnovije