Potvrđeno: Senaidu Memiću ukinut pritvor, napustio KPZ Zenica

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

BiH

Majku vam ***em lopovsku. Odmah lose zdravstveno stanje, a do tad bio zrav ko dren. Olos lopovski! Ko laze taj i krade

Sasa

Pa sta ste mislili da ce ostati tamo? Hhahaha

333

Onog momenta kada pocne stvarna briga za zdravstveno stanje gradjana, nas ce interesovati zdravstveno stanje kriminalaca. Do tada...I uzgred, samo neka se proba da i ovo prodje tralala kao do sada. Stvari su se znacajno promijenile i nema vise vrdanja.

Gile

****o matoro, dok je krao nije imao problema

***

***

/ Najnovije