Ovo su najsigurnije zemlje u svijetu - evo gdje je Bosna i Hercegovina

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

A. A. A

Mi smo zemlja bez kompasa sigurni ili ne svjedno nismo ok

Cure4primitives

Potpuno se slazem da je BiH zasigurno sigurnija u svakodnevnici od vecine naprednih zemalja ali garantujem da je Kosovo , gdje kojem sa sticajem okolnosti boravio i radio 4 godine u kontinuitetu (a i sada povremeno odem poslovni) podjednako ako ne i isgurnije od mog grada (Sarajeva) i za te 4 godina nikada bisam dozivio nisto sto bi ukazivalo na nesigurnost (dzeparenje, kradje ove ili one vrste, agresivnost ili grubost ljudi itd.). Naprotiv, osjecao sam se cak sigurnije nego ovdje u mom gradu (Sarajevu), jer su ljudi zamo daleko manje grubi i manje umisljeni nego moji sigradjani i daleko spremniji pomoci. Eh sad, koja je definicija sigurnosti u navedenoj studiji je jako bitno za odredjivanje objektivnosti.

Cure4primitives

Potpuno se slazem da je BiH sigurnija u svakodnevnici od vecine naprednih zemalja koje sam posjetio ali garantujem da je Kosovo , gdje sam sticajem okolnosti boravio i radio 4 godine u kontinuitetu (a i sada povremeno odem poslovno) mozda i sigurnije od mog grada (Sarajeva) i za te 4 godina nikada nisam dozivio nista sto bi ukazivalo na nesigurnost (dzeparenje, kradje ove ili one vrste, agresivnost ili grubost ljudi itd.). Naprotiv, osjecao sam se cak sigurnije nego ovdje u mom gradu (Sarajevu), jer su ljudi tamo daleko strpljiviji, daleko manje grubi, manje bahati i manjd umisljeni nego moji pislijeratni sugradjani i daleko spremniji pomoci. Eh sad, koja je definicija sigurnosti u navedenoj studiji je jako bitno za odredjivanje objektivnosti.

/ Najnovije