Otac sedmero djece tragično izgubio život

/ Komentari (16)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ja sam

Oprosti nam Denise

Ne pijem dok Paja vozi

***

***

***

Ne pijem dok Paja vozi

Lijepe riječi su ukras

***

Lijepe riječi su ukras

Lijepe riječi su ukras

Lijepe riječi su ukras

Lijepe riječi su ukras

***

Lijepe riječi su ukras

Lijepe riječi su ukras

Ne pijem dok Paja vozi

***

Ne pijem dok Paja vozi

***

Ne pijem dok Paja vozi

***

Ne pijem dok Paja vozi

Vidim da se dijaspore ratnici javljaju n i to obe strane. A ni jedni nemaju državljanstvo BiH a ni Srbije

766i5hj

***

Bilo je kao i kad sam budan

Ma jel i šta bi kad si se probudio a na računu 0 ka Ne pijem dok Paja vozi

***

***

Ne pijem dok Paja vozi

ka Bilo je kao i kad sam budan Šta na računu krompir(0) al si umislio da imaš love na računu

/ Najnovije