Vanredni press Elmedina Konakovića: 'Neka Vučić i Dodik objasne svom narodu...'

/ Komentari (8)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

***

***

Katil

Objasni ti svome kako to da ides na hadz a valjas belo na tone,zar to nije grijeh.

Doktor iz Srebrenice

Da su kreteni mammini i da su nitko i ništa.

IVA

***

sao tome i principe

***

IBRO

***

Pojeo VUK magarce

***

Miloš

Pokoj duši svim žrtvama i na svakom stratištu. Rezolucija me ne pogadja jer nikog nisam ubio niti ću. Svoju djecu ću učiti istini, miru, suzivotu i pomirenju. Svako nek radi svoj posao.

/ Najnovije