Sarajevo: Obilježena godišnjica bitaka vođenih u herojskom naselju Sokolje

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Rodjeni sam Sarajlija, nikad cuo za ovo

naako naselje, kakvo ba Sokolje, sta je to???

Vladan

Lijepe riječi su ukras!

Ne pijem dok Paja vozi

naako naselje, kakvo ba Sokolje, sta je to??? ka Rodjeni sam Sarajlija, nikad cuo za ovo Moguće da si rođen u Sarajevu al si odrastao u dijaspori i još živiš tamo

Baba Vanga

P O T U R I C O, HODAJUĆA BRUKO -DJEDOVE TI T UR Č I N K I T O M U G U Z I C U TUKO, NEMA NA SVETU VEĆEG SRAMA OD P O T U R Č E N O G ŠLJAMA, TOJ SRAMOTI NEMA KRAJA JER ZNA P O T U R I C A IZ ČIJIH JE J A J A ,NANU TI JE T U R Č I N PRVI KARO A POSLE KO K U R V U PRODAVO J A H A L I JE I ARAPI KRINI DA SE ISLAM MALO BOLJE PRIMI , NASTA TAKO K U R V I N O K O P I L E KOJE JESTE SRAMOTNOGA LICA, CEO SVET GA ZNA POD IMENOM ----P O T U R I C A = p a s j o t u r s k o k o p i l e

/ Najnovije