Novalić tvrdi: U mandatu aktuelne Vlade FBiH stvoreno je 50.000 radnih mjesta

/ Komentari (17)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

50.K

Od tih ako postoje 50 000 je 30 000 lutajućih jer danas rade a za dva dana ne jer ste poslodavcima omogučili da se iživljavaju nad radnicima . Za sedam godina mandata to i nisu neke brojke i dođe oko 7 000 zaposlenih godišnje. Toliko ih se zaposli i u Njemačkoj pored tolikih migranata. Nekadašnji BIH giganti su sami imali toliko zaposlenih. Mogli ste sračunati i u kilogramima.Oko 3500 000 kg. zaposlenih.Ovako izgleda bombastično.

Gosto

Gosto

Hahahahahahahahah...

J

Novalic je poznat po tome kako mu ide matematika, treba li uopste spominjati primjer sa uljem? Kome cete vjerovati, njemu ili vlastitim ocima?

J

Novalic je poznat po tome kako mu ide matematika, treba li uopste spominjati primjer sa uljem? Kome cete vjerovati, njemu ili vlastitim ocima?

J

Novalic je poznat po tome kako mu ide matematika, treba li uopste spominjati primjer sa uljem? Kome cete vjerovati, njemu ili vlastitim ocima?

J

Novalic je poznat po tome kako mu ide matematika, treba li uopste spominjati primjer sa uljem? Kome cete vjerovati, njemu ili vlastitim ocima?

J

Novalic je poznat po tome kako mu ide matematika, treba li uopste spominjati primjer sa uljem? Kome cete vjerovati, njemu ili vlastitim ocima?

J

Novalic je poznat po tome kako mu ide matematika, treba li uopste spominjati primjer sa uljem? Kome cete vjerovati, njemu ili vlastitim ocima?

Evo brojki

5 godina ti je minimalac u pederaciji 400km, a u srpskoj 560km, a prosjecna plata u srpskoj 1019km, a kod vas 994km, pa ti vidi gdje cete biti za 5 godina. Dodik vas presisao u svemu, od sporta do ekonomije.

Evo brojki

5 godina ti je minimalac u pederaciji 400km, a u srpskoj 560km, a prosjecna plata u srpskoj 1019km, a kod vas 994km, pa ti vidi gdje cete biti za 5 godina. Dodik vas presisao u svemu, od sporta do ekonomije.

Evo brojki

5 godina ti je minimalac u pederaciji 400km, a u srpskoj 560km, a prosjecna plata u srpskoj 1019km, a kod vas 994km, pa ti vidi gdje cete biti za 5 godina. Dodik vas presisao u svemu, od sporta do ekonomije.

Evo brojki

5 godina ti je minimalac u pederaciji 400km, a u srpskoj 560km, a prosjecna plata u srpskoj 1019km, a kod vas 994km, pa ti vidi gdje cete biti za 5 godina. Dodik vas presisao u svemu, od sporta do ekonomije.

Evo brojki

5 godina ti je minimalac u pederaciji 400km, a u srpskoj 560km, a prosjecna plata u srpskoj 1019km, a kod vas 994km, pa ti vidi gdje cete biti za 5 godina. Dodik vas presisao u svemu, od sporta do ekonomije.

Evo brojki

5 godina ti je minimalac u pederaciji 400km, a u srpskoj 560km, a prosjecna plata u srpskoj 1019km, a kod vas 994km, pa ti vidi gdje cete biti za 5 godina. Dodik vas presisao u svemu, od sporta do ekonomije.

Mozda

Mozda u tvojoj glavi, a u BIH je sve vise gladnih ljudi.

Moglo se i vise

Moglo se uraditi i vise da nije bilo blokada. Treba otkloniti blokadu i imenovati novu vladu

/ Najnovije