Nikšić o tvrdnjama da je BiH 'utočište radikalnih islamista': "Samo još jedna predstava"

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ima jedno

Selo u kojim žive dobre osobe. To su osebi prisebne osobe domaćini svi mogu doći druže se sa svima. To se selo zove Maoča. Isto svi koji su se vratili sa Sirijskih ratišta su dobili dugogodišnje i doživotne kazne

Gost_Radio_Sarajeva

Da protuha od ministra sigurnosti nije ministar i sam bi potpisao isto pismo.

453

***

011

Samo otidji u Maocu i vidjet ces sta je istina. A Maoca u BiH ima vise od jedne.

Lijepe riječi su ukras!

Lijepe riječi su ukras!

***

***

/ Najnovije