Nezaposlenim porodiljama u FBiH mjesečno će biti uplaćeno minimalno 298 KM

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Širi,širi,vezeni peškiri.

Super a naročito u Tuzlanskom i KSarajevo. Ne mora se više ni u školu ići. Bitno je samo svake godine biti ,hormonalno " aktivan i svaki mjesec profesorska plaća sa toplim obrokom.(naknada + dj.dod).

Guest

Guest A sta ce dobiti radni invalidi koji su zdravlje izgubili u predratnoj drzavi BiH? Uz duzno postovanje boraca ABiH treba im dati zasluge,ali sta bi oni branili da im stare generacije nisu stvorili. Sta bi dijete rucalo da mu majka rucak ne napravi uporedba.

/ Najnovije