Nermin Nikšić objavio šta su dogovorili Trojka, SNSD i HDZ: "Sve će biti u interesu naše države"

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

***

***

Tatar

Nikšiću ti si jedna obična vještačka šuplja stvar koja nema ni snage ni volje ni pameti da bilo šta pozitivno uradi za ovaj narod osim da ga domaćinski pokrade.Sramota

Iva

Glupsone To ti Covic dozvolio da pricas gluposti izdajnice!

Koel

Ovaj je toliko glup da za njega nisu glasili ni clanobi porodice nije dobi ni kompenzacijski mandat a nametnuse nam ga za premijere samo da nas uniste

Laxative

Izdajnička gamad SDP, gotovi ste na političkoj sceni, ovim ste završili za sva vremena, a ideju socijaldemokratije kojoj nikada niste ni bili posvećeni ste totalno dotukli.

Iva

U interesu koje države izdajico? Srbije i Hrvatske ?

/ Najnovije